Language: | Mail | Calendar    

 

University Leadership

 

 

Professor HAN Hui,

Political Economics

 

 

Secretary of the University Party Committee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputy Secretary of the University Party Committee

Prof. LIU Zhaojun

Prof. YIN Xihui

Secretary of the University Discipline Inspection Committee

Prof. TANG Benwen

 

 

Vice President

Prof. XIE Xiaoyao

Prof. XU Xiaoguang

Prof. ZHAO Shouying

Prof. YI Yin

Prof. CHEN Yunkun

Prof. YANG Shengtian